РЕКЛАМА
Сешоари
ВХОД
ПОСЛЕДНО РЕГИСТРИРАНИ
Female


Години: 33
Male


Години: 34
ПРИЯТЕЛИ
Gudasoft.com www.gudasoft.com
ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК kvartala@kvartala.bg » Употреба на главни букви
Normal_bukvi

Употреба на главни букви
главните букви

Основните правила, които задължително трябва да се спазват, са следните:
Главна буква се пише в началото на изречението и при започване на пряка реч след двоеточие (или след тире).
Главна буква се пише в собствени имена:
Главна буква се пише в имена на лица, в презимена и в прякори.
Главна буква се пише в имена на географски обекти като държави, селища, местности, морета, езера, реки, планини, улици.
Главна буква се пише в думите Изток, Запад, Север, Юг , когато са употребени в смисъл на земи, страни, народи.
Главна буква се пише в имена на небесни тела като астрономически понятия.
Главна буква се пише в названия на учреждения, дружества, институти, книги, фирми.
Когато наименованието е сложно, с главна буква в горните случаи (Правило 1.2.2 и Правило 1.2.5) се пише само първата дума: Стара планина, Българска академия на науките, Велико народно събрание .
Ако втората част е собствено име, и двете думи се пишат с главни букви: Стара Загора, Луда Яна
Ако съставното име съдържа прилагателно северен, източен и пр., и двете части се пишат с главна буква: Западна Америка .
С главна буква могат да се пишат важни за нас исторически събития или пък събития със световно историческо значение: Възраждането, Априлското въстание, Реформацията.
Имената на месеците, дните на седмицата, народностите, езиците, вероизповеданията се пишат с малка буква: славянин, български език, християнин.
Титли, звания, служби и чинове в писмени молби, доклади, рапорти и т. н. се пишат с главна буква при обръщение: господин Министър на културата, господин Директор.
В прилагателни, образувани от собствени имена, главна буква се пише в следните случаи:
Главна буква се пише в притежателни прилагателни, образувани от имена на лица и животни: Шекспирова драма, Ботевата чета.

Главна буква се пише в относителни прилагателни на –ски (-шки), образувани от географски имена, се пишат с главна буква, когато са употребени в смисъл на собствени имена: Софийска област, Дунавска равнина, Охридско езеро, Тракийска низина, но тракийско хоро, френска кухня, китайски порцелан.
Главни букви се пишат при изразяване на уважение:
С главна буква се пишат местоимения, употребени в учтива форма: Вие, Ви, Вас, Ваш.


2011-04-12
Квартала, снимка:darikfinance.bg
КОМЕНТАРИ Влезте в своя профил за да можете да добавите коментар
Няма коментари.