РЕКЛАМА
Сешоари
ВХОД
ПОСЛЕДНО РЕГИСТРИРАНИ
Male


Години: 32
ПРИЯТЕЛИ
Gudasoft.com www.gudasoft.com
"Около нас" » Пирамидата на потребностите на Маслоу
Normal_image

През 40-те години психологът Ейбрахам Маслоу създава Йерархия на човешките потребности, която обикновено има формата на пирамида, като в дъното се намират основните предпоставки за оцеляване. Възходящата подредба е: физиологични нужди, следвани от сигурност, след това любов и принадлежност, и най-сетне, на високите етажи, увереност и самоусъвършенстване на върха. Важно е да се отбележи, че всяка от потребностите не е обезателно необходимо да се удовлетвори напълно достатъчно е и частично насищане, за да има преход на следващата степен.

Маслоу е осъзнавал, че удовлетворението на примитивните физиологични потребности е основа на основите. В неговата представа за идеално щастливо общество на първо място хората са сити и нямащи повод за страх или тревога. Под ситост Маслоу подразбира не само отсъствие на проблеми с осигуряването на храната, но и достатъчно количество вода, кислород, сън и секс.

Така че, ако вземем една произволна извадка от хора от улицата и я изследваме, резултатите ще потвърдят пирамидата. Както се казва – това е ориентацията на ценностните приоритети за средно статистическия човек.

Интернет е онова стъпало, което съвсем необяснимо е скъсило пирамидата на Маслоу с няколко нива. Сигурността ти е гарантирана от прокси, защитна стена и анонимност. В интернет можеш да принадлежиш и към всяка една група, която си пожелаеш – групата на бунтарите, на красивите, на хейтърите, на кулинарите и т.н. Всеки един “Like” под поредния ти статус във Facebook, пък вдига поне с 10 пункта самооценката ти – огледало на оценката, която ти дават другите индивиди в приятелския ти кръг.

Пирамидата на потребностите, така както я познаваме:

1.Първото и най-ниско са физиологичните нужди. Те включват потребностите от вода, въздух, храна, сън, постоянна телесна температура. Те са най-силните нужди и основни изисквания за поддържане на живота. Ако човек бъде лишен от тях, той не може да съществува.
2.Второто ниво е нуждата от безопасност. Когато всички физиологични нужди са задоволени идва тази потребност. Възрастните обикновено обръщат малко внимание на темата за сигурност, освен по време на извънредни ситуации или при периоди на дезорганизация в социалната структура. Децата често показват признаци на несигурност, както и необходимостта да бъдат защитени.
3.Потребност от любов, привързаност и принадлежност е третото ниво в пирамидата. Когато нуждите от безопасност и физиологическо благополучие са задоволени, се засилва потребността от даване и получаване на любов, от привързаност и чувство на принадлежност, като средства за преодоляване на чувството за самота и отчуждение.
4.Четвъртото ниво е потребност от уважение, увереност, социален статус, признание и самоуважение. Когато от първите три нива потребностите са удовлетворени, нуждата от уважение може да стане доминираща. Хората имат нужда от стабилно, здраво обосновано и високо ниво на себеуважение и уважение от другите. Това прави човек самоуверен и ценен като личност за света. Когато тези потребности са незадоволени, човек се чувства дребен, слаб, безпомощен и безполезен.
Всичко, което наранява чувството на гордост и достойнство на човека събужда у него огромна енергия, която е насочена към вражда. Затова не трябва да изтъкваме моралните или физически недостатъци на човек, с когото се опитваме да създадем приятен контакт.
Когато някой постави под въпрос „Аз”-ът в нас, ние го възприемаме като лична заплаха,а това не предразполага към позитивно общуване.Това е именно защото той възпрепядсва чувството ни на увереност. Ние не осъзнаваме, но подсъзнателно чувстваме как някой застава на пътя ни.

5.Най-високото и най-абстрактно ниво в пирамидата е петото – нуждата от самоактуализация и себеутвърждаване. Маслоу описва самоактуализацията като коренно различна потребност от останалите четири нива. Най-сложният вид потребности се свързва с желанието за усъвършенстване на способностите и развитието на таланта. Те се изразяват чрез самореализация, самоизразяване и постигане на цели.
6.Според Маслоу съществуват определени условия, които са необходима предпоставка за задоволяването на потребностите, като например свобода на словото, свобода да се изразяваш различно от другите, свобода да се защитаваш, както и справедливост, честност и почтеност. Всяко посегателство върху тези условия се възприема като опасност за задоволяване на потребностите.

Пирамидата на Маслоу не свършва до тук. Има още 3 нива: Power /Силата с главно С/, Universum /Вселена/ и IEC /Бог, а в някои трудове на някои метафизици се появява като Айк/.
Като един виден масон Маслоу е пожелал тази част на пирамидата да остане достояние само на масонските общности, но от около двайсетина години е вече общодостъпна информация.
И тука идва едно деление. Основната пирамида се отнася до средностатистическия човек, а последните 3 нива до онези, които се стремят и евентуално постигат съвършенство.


2013-09-03
Красимира Дуковска
КОМЕНТАРИ Влезте в своя профил за да можете да добавите коментар
Няма коментари.